1. Słownik pojęć

  1. Sprzedawca – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.
  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
  3. Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Sprzedawcy.
  4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
  5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  7. Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  8. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub inego organizatora (Wydarzenie) - oferowany do sprzedaży w Sklepie i w kasie.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru lub liczbę i rodzaj Biletu oraz Wydarzenie.
  10. Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (Spektakle Gościnne).
  11. Biuro Obsługi Widzów – zespół obsługujący Sklep i Kasę.
   Kontakt telefoniczny: +48 71 789 04 51 oraz + 48 71 789 04 52
   lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oraz rezerwacji i sprzedaży Biletów, a także ogólnych zasad obowiązujących w Teatrze.
  2. Ceny jednostkowe Towarów i Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt dostawy i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru i Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
  3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Kupujący składając Zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).
 3. Składanie Zamówień na zakup Towarów

  1. Składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży na www.sklep.teatr-capitol.pl
  2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
  4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:
   1. natychmiastowo – e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w § 2.4) oraz
   2. w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
  5. Jeżeli Kupujący nie otrzymał potwierdzeń, o których mowa w pkt 4, prosimy o pilny kontakt z Biurem Obsługi Widzów (patrz p. 10 Słownika pojęć).
  6. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są możliwe przed wysłaniem Towaru. W celu zmiany lub anulowania Zamówienia należy skontaktować się ze Biurem Obsługi Widzów (patrz p. 10 Słownika pojęć).
  7. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
  8. Kupujący może odebrać Towar osobiście w Kasie lub Punkcie Informacyjnym. Informacja o godzinach pracy Kasy i Punktu Informacyjnego zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. Zakup Biletów

  1. Sprzedaż Biletów następuje w kasie w budynku Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca prowadzi system, umożliwiający sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie. Sprzedawca dostarcza Bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku.
  3. Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem, okazując potwierdzenie dokonania zakupu.
  4. Do 14 dni przed Wydarzeniem Kupujący może wymienić w Kasie bilet na dowolne Wydarzenie, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W celu dokonania wymiany Kupujący powinien okazać w kasie bilet z dowodem jego zakupu (paragon lub faktura VAT). Jeśli Kupujący wymieni bilet na tańszy, otrzyma zwrot różnicy, a jeśli na droższy - dopłaci. Wymiana jest jednokrotna - nie można ponownie wymienić biletów już raz wymienionych. Kupujący może wymienić maksymalnie 10 biletów zakupionych w jednej transakcji. Wymiana Biletów nie dotyczy Spektakli Gościnnych i wydarzeń Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
  5. Z zastrzeżeniem pkt 8, w przypadku odwołania Wydarzenia możliwy jest zwrot lub wymiana biletów po okazaniu dowodu ich zakupu. W innych przypadkach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży Biletów.
  6. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, posiadaczom znaczka OK (Obligacji Kulturalnej). Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię.
  7. Posiadacze karty miejskiej Urbancard z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie http://www.wroclaw.pl/urbancard-premium/.
  8. W przypadku Spektakli Gościnnych, na które sprzedaż Biletów prowadzi Sprzedawca, zwrotów biletów i rozliczeń z tego tytułu można dokonać wyłącznie z organizatorem Wydarzenia.
 5. Rezerwacja biletów

  1. Sprzedawca prowadzi rezerwację telefoniczną wyłącznie dla grup powyżej 10 osób i dla posiadaczy Urbancard (tel. + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52).
  2. Zarezerwowane bilety należy odebrać w ciągu tygodnia od dnia rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biura Obsługi Widzów. Rezerwacje nieodebrane w terminie będą automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.
 6. Bilet Prezent (Voucher)

  1. Bilet Prezent można kupić w Kasie lub w Sklepie. Każdy Bilet Prezent ma unikalny numer.
  2. Bilet Prezent Złoty uprawnia do wymiany na jeden bilet na dowolny spektakl Teatru Muzycznego Capitol z wyłączeniem premier, spektakli gościnnych i wydarzeń Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
  3. Bilet Prezent Srebrny uprawnia do wymiany na jeden bilet na dowolny spektakl Teatru Muzycznego Capitol wystawiany na Scenie Ciśnień lub na Scenie Restauracja z wyłączeniem premier, spektakli gościnnych i wydarzeń Przeglądu Piosenki Aktorskiej
  4. Biletu Prezentu nie można wymienić na Bilet VIP.
  5. Bilet Prezent nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.
  6. Jeżeli cena biletu na wybrany spektakl jest niższa niż cena Biletu Prezentu, Teatr nie zwraca różnicy.
  7. Bilet Prezent ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu.
  8. Bilet Prezent należy wymienić na bilet na spektakl wystawiany do dnia upływu terminu ważności Biletu Prezentu - w miarę dostępności wolnych miejsc. Wymiany można dokonać w Kasie, a dla Biletów Prezentów zakupionych po 1.08.2017 także za pośrednictwem strony www.teatr-capitol.pl.
  9. Teatr nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Bilet Prezent.
  10. W przypadku odwołania spektaklu, na który Bilet Prezent został zrealizowany, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na ten sam spektakl w innym terminie lub na inny tytuł, ale nie zwraca pieniędzy.
 7. Warunki płatności

  1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za zakup Towarów i Biletów:
   1. gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym,
   2. kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,
   3. przelewem bankowym – wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Biurem Obsługi Widzów, uwzględniając czas wpływu środków na konto Teatru i ich zaksięgowania.
  2. Na żądanie nabywcy towaru lub biletu, opłaconego kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU Teatr jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcje - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wystawiono bilet.
  3. Potrzebę otrzymania faktury w terminie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52, podając wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia.
 8. Dostawa Towarów

  1. Kupujący zobowiązany jest podać aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
  2. Sprzedawca wysyła Towary wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem operatora pocztowego lub umożliwia ich odbiór osobisty w Kasie.
  3. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia.
  4. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.
  5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatora pocztowego, zaleca się spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Odstąpienie od umowy zakupu Towaru w Sklepie

  1. Kupujący o statusie Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części).
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu wraz z Towarem.
  3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz danych zapisanych na informatycznych nośnikach, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy lub Punktu Informacyjnego przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Reklamacja

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię.
  4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem nie będzie rozpatrywana bez załączonego dokumentu sprzedaży.
 11. Gwarancja

  1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta.
  2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 12. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
  3. Dane będą przetwarzane gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl, lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem takiej umowy, lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl i umów sprzedaży przy użyciu tego konta oraz innych usług świadczonych dla użytkowników tego konta przez Teatr Muzyczny Capitol.
  4. Dane przetwarzamy również w celu marketingowym, prowadzenia procesu rekrutacyjnego, obsługi zgłoszeń kierowanych do nas, wykonania pozostałych umów zawieranymi z nami.
  5. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia wynikających z niej postanowień.
  6. Dane mogą być przekazane do firmy UAB “MailerLite” mającej swoją siedzibę na Litwie, w zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej.
  7. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - dane związane z zawartymi umowami będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku od umowy, w związku z którą Pani/a dane zostały udostępnione administratorowi. Ma Pan/i prawo dostępu do tych danych.
  8. Dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania. Ma Pan/i prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku kiedy administrator przetwarza dane osobowe wynikające z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator – dotyczy danych , o których mowa w punkcie 7.
  10. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
  11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  12. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl i umowy świadczenia usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu imiennego konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl.
 13. Polityka prywatności

  1. Pliki cookies, zwane także ciasteczkami, to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  2. Strona internetowa www.teatr-capitol.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
  3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.
 14. Teatralne zasady

  1. Na godzinę przed rozpoczęciem Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.
  2. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety. W sytuacjach, gdy są wolne miejsca na balkonie Dużej Sceny, dopuszcza się możliwość wpuszczenia osób spóźnionych na te miejsca, o ile nie zakłóci to przebiegu spektaklu. Decyduje o tym obsługa widowni.
  3. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
  4. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
  5. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z widowni, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną obciążone kosztami odwołania Wydarzenia.
  6. Dzieci mogą być widzami Wydarzeń wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca Wydarzenie, Teatr zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z widowni wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
  7. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek.
  8. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
  9. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadzie spektakli bez wcześniejszych zapowiedzi.
 15. Lornetki

  1. Teatr udostępnia lornetki odpłatnie, na czas trwania przedstawienia.
  2. Opłata wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych), płatne z góry jednorazowo gotówką, najpóźniej w momencie wydania lornetki, za pokwitowaniem, zawierającym datę i numer lornetki oraz podpis użytkownika.
  3. Podpisanie pokwitowania jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z lornetki wyłącznie w czasie trwania przedstawienia i do jej zwrotu przed opuszczeniem budynku Teatru.
  5. W przypadku uszkodzenia lornetki użytkownik zostanie obciążony kosztami jej naprawienia. Jeśli koszt naprawy zostanie oszacowany na kwotę równą lub wyższą niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), zastosowanie znajdą postanowienia pkt 6.
  6. W przypadku zagubienia lornetki użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
  7. Teatr może umorzyć należność wynikającą z postanowień niniejszego Regulaminu. W takich sprawach stosuje się postanowienia obowiązującego w Teatrze Regulaminu Skarg i Wniosków.
 16. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Regulamin”.
  4. Sprzedający zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 lipca 2017.
 17. Regulamin skarg i wniosków

  1. "Regulamin skarg i wniosków" można zobaczyć tutaj.

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
NIP: 896-000-56-21

Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr RIK 22/94

NR KONTA PKO BP SA 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200